TEK MADDE GÖRÜŞÜLMESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ KONGRE YAPILDI

by admin

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Merkez binasının kiraya verilmesi hususunda yetki talebiyle olağan üstü genel kurul yaptı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığına Dernek eski Genel Başkanı Sayın Suat Müftüoğlu Katip Üyeliklere Murat Çelik ve Erol Atasoy seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla gündeme geçildi.

Yönetim Kurulunun Dernek binasını kiraya verme yetkisi talebi müzakereye açıldı.Konu hakkında Dernek Genel Başkanı Sayın Faruk Kılıçaslan delegeleri bilgilendirme konuşmasında Bayburt Vakfı ile ortaklaşa kullanılan binanın başka bir kuruma kiraya verilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kira gelirinin dernekle vakıf arasında 1997 yılında yapılan kira sözleşmesi çerçevesinde her iki kurumun haklarının mevcudiyetini koruyacak şekilde yeniden düzenlemek üzere yetki istediklerini söyledi.
Dernek Eski Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Polattimur söz alarak buna benzer bir konun 2008 yılında yapıldığını tüm anlaşmaların yapılmasına rağmen vakfın buna razı gelmediğini gelmeme gerekçesinin sanırım o günde başka bir mekanda kiraya çıkacak olmaları idi.Vakfı idare edenler nasıl vakfın çıkarlarını korumakla mükellef iseler bugünkü genel başkanımız ve yönetimi derneğin menfaatlerini çıkarlarını gözetmek zorundalar.Vakıf bizler bu gelirlerle burs vereceğiz kisvesinin duygu dolu yaklaşımını öne çıkarması sizleri yönlendirmemeli.Bu bina derneğin öz malıdır ne Bayburt Belediyesinin bir hakkı var nede Bayburt Vakfının bir hakkı vardır.1963 yılında alınan bu arsa o günkü ülke şartlarının sıkıntıları nedeniyle güvence altına  alınmak kaydıyla Bayburt Belediyesinin üzerine yapılmış arsanın kullanım hakkını derneğe ait olduğu tapu kayıtlarına konulmuştur duyumlarımız vakıf bu binanın belediye tarafından satılarak parasının vakfa verilmesi yönünde girişimlerde bulunduğu yönündedir buna sözlü olarak teşebbüs etmek bile burada iyi niyetlerin olmadığını bizlere açıkça göstermektedir. Bizler yinede 1997 yılında yapılan sözleşmeye sadık kalarak vakfın kalan 33 yıllık bu  binan 2/3 nü kullanma hakkına istinaden elde edilecek kira gelirinin %60 vakfa diğer kısmının derneğe ait olması şartıyla bu yetkin mevcut yönetim kuruluna verilmesinin uygun olacağı yönünde görüş bildirdi.

Hürriyet mahallesi muhtarı Ahmet Özhan söz alarak binanın derneğe ait olduğu apaçık belli vakıf bizim kiracımızdı şimdi binayı boşaltıp çıkmıştır eski sözleşme ortadan kalkmıştır neden kira gelirinden pay veriyoruz dedi.

Aslandede Köyü dernek başkanı Necmettin Emirali söz alarak derneğin menfaatleri ne ise o mutlaka yapılacak sözleşmede en iyi şekilde belirtilmeli dedi.

Taşçılar Köyü dernek başkanı Ali Erkul söz alarak bu binanın derneğin malı olması denek tüm Bayburtluların hakkının bu olduğu anlamına gelir bu bina vakfa verilirse sadece vakfa üye kişilerin malı olması anlamına gelir dedi

Eski dernek yönetim kurulu üyesi Suat Çelik söz alarak derneğin gelecekte farklı yer sıkıntısı yaşamaması için sözleşmeye derneğin dışında başka kurumların isimlerinin yazılmamasının doğru olacağını söyledi.

Esenler Şube Başkanı Hikmet Emirali söz alarak derneğin gelecekte sıkıntı yaşamaması için hukuki yönden ne lazımsa yapılmalı dedi.

Üyelerden Abdullah Çelik Söz alarak katılımın az olduğunu konuşmacıların daha dikkatli mesajlar vermesini arzu ettiğini söyledi.

Dernek eski Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekel Söz alarak keşke bu toplantıya vakıftan birileri bu toplantıya katsalardı iyi olurdu neden baz yerlerde bu binanın derneğin değilde vakfın olduğunu söylediklerini bu toplulukla paylaşsalardı bizlerde ona göre karar verseydik dedi.

Divan Başkanı yapılan konuşmalar sonucu yönetim kuruluna dernek binasının kiraya verilmesi durumunda yapılacak sözleşmeye sadece Bayburt Kültür ve Yardım Derneğin taraf olarak yazılması şartı ile yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

1997 yılında vakıfla yapılan sözleşme nedeniyle 33 yıl daha dernek binasının kira gelirlerinden pay alması hususunun  devamı  ve mevcut yapılan kira sözleşmesinin  gelirinin derneğe %25 den az olmamak kaydıyla alınması,bu kira sözleşmesinin feshi ve bitmesi durumunda binanın başka kişi ve kurumlara kiraya verilmesi durumunda yeniden genel kuruldan o günkü yönetimin yetki alarak yeni sözleşmede dernek ve vakfın durumlarını değerlendirilmesi  yönünde yetki verilmesi oylamaya sonuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Konuşmalar üzerine tekrar söz alan Dernek Genel Başkanı Sayın Faruk Kılıçaslan bu binayı kiraya vermeden önce bazı telefon görüşmeleri yaptıklarını bu görüşmelerde ortak kanaatin kiraya verilmesi yönünde olması sebebiyle genel kurulu toplamadan böyle bir girişimde olduklarını bugün bu istişare sonucu bizlere verdiğiniz yetkiyi derneğin çıkarları ne ise onu korumak adına en iyi şekilde kullanacaklarını söyleyerek katılımcılar teşekkür etti.

You may also like

Leave a Comment